ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  เจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙


เอกสารแนบ