ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ