ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ