ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีศาสนามหามงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีศาสนามหามงคล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ