ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

83

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม  กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาส วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม โดยกำหนดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ๑๕ โรงเรียน  และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในจังหวัดมหาสารคาม  ทีมละ ๓ คน โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้สถานศึกษาละ ๑ ทีม ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๓๗๒ ๒๖๘๘ หรือทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) mhkjc@coj.go.th ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเมื่อครบกำหนด ๑๕ ทีมแล้วจะปิดรับสมัครทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๗๒ ๒๖๘๘

อ่านข่าว

ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ประกาศและแผนผัง
 1. ประกาศจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและแผนผังกระบวนการคุ้มครองสิทธิฯ

แผ่นพับ
 1. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับการปล่อยชั่วคราวและการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 2. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ
 3. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 4. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับผู้ต้องหา
 5. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับจำเลย
 6. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 7. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน

เอกสารอื่นๆ
  ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับผู้ต้องหา
 2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับจำเลย
 3. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 4. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 5. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 6. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 7. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ
 8. แผ่นพับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา สำหรับการปล่อยชั่วคราวและการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ